maandag 2 oktober
22°C
85 km

Gratis of goedkope maaltijd voor 650 Gentse kleuters: Onderzoeksproject in strijd tegen lege brooddozen

De komende 2,5 jaar krijgen 665 Gentse kleuters een gratis of goedkope gezonde maaltijd op school. Hun scholen doen mee aan het project 'Lekker(s) op School', waarmee Gent de strijd aangaat tegen lege brooddozen.

In totaal nemen acht scholen deel aan het onderzoeksproject. De bedoeling is dat hun kleuters vier dagen per week een goedkopere of gratis maaltijd krijgen op school. Dat kan een lunch zijn, maar ook een 10-uurtje of een gezonde aanvulling op hun eigen brooddoos. 

Welbevinden en ontwikkelingskansen
Met het project 'Lekker(s) op School wil de Stad Gent de strijd aangaan tegen lege brooddozen. De onderzoekers willen ook kijken welke impact een gezonde en duurzame maaltijd heeft op het welbevinden, de ontwikkelingskansen en de betrokkenheid van de ouders. 

Het budget voor het project, dat tot eind 2025 loopt, bedraagt 1,5 miljoen euro. Het gaat om een onderzoek van HIVA-KU Leuven en HOGENT. Ze verwachten de resultaten van het onderzoek eind 2023.