donderdag 2 februari
9°C
103 km

Groen wil reservatiestrook Schipdonkkanaal laten schrappen

Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege van Groen vraagt de Vlaamse regering om de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal te schrappen.

Die strook werd in de jaren zeventig uitgetekend om een eventuele verbreding van het kanaal mogelijk te maken. Heel wat huizen en gebouwen die in de strook liggen, kennen sindsdien een onzeker bestaan. Maar intussen is zo goed als zeker dat de verbreding van het kanaal er nooit zal komen. Daarom kan de reservatiestrook maar beter meteen geschrapt worden, zegt Schauvliege