vrijdag 9 december
3°C
7 km

Het Nerenbospad in Merelbeke moet open

Het Nerenbospad in Merelbeke is een klein paadje dat loopt van de Hundelgemsesteenweg tot het Nerenbos. Er wordt veel gewandeld, alleen maakt een buurtbewoner dat voor de wandelaars niet altijd even gemakkelijk. Het deel van het pad naast zijn huis, heeft hij eigenhandig afgezet. Eerst betwistte hij de ligging van het pad, nu zou er sprake zijn van hinderlijk nachtlawaai. Maar het pad moet open, dat besliste zowel de gemeente, als de gouverneur van Oost-Vlaanderen.
insluiten