Hinder aan Dampoort (voorlopig) beperkt

Vandaag zijn de werken voor de heraanleg van de Dampoort in Gent van start gegaan. Er werd gevreesd voor veel verkeersellende, maar voorlopig is dat niet het geval.  

Het lijkt erop dat heel wat automobilisten een andere route van en naar het werk hebben genomen, want vanmorgen was het opvallend rustig aan het anders zo drukke kruispunt aan de Dampoortrotonde.

Twee jaar werken
De heraanleg van de Dampoort moet verkeer van Dok Zuid naar de Koopvaardijlaan mogelijk maken. Dat is nodig want door de aanleg van de Verapazbrug in oktober moet de kleine ring verlegd worden. De werken zullen twee jaar duren. Het Agentschap Wegen en Verkeer roept op om de omgeving van de Dampoort zoveel mogelijk te vermijden.