Hoe zit het met de bubbels in de naschoolse opvang?

De scholen doen er tegenwoordig alles aan om de klasbubbels gescheiden te houden, maar wat met de buitenschoolse opvang? Vaak komen kinderen uit verschillende klassen en scholen daar samen. “De draaiboeken moeten dringend herschreven worden”, zegt Gents schepen Elke Decruynaere.

Strikt gescheiden klasbubbels en maar één buitenschoolse activiteit, ook voor kinderen gelden alsmaar meer coronamaatregelen. Maar wat dan met de naschoolse opvang? Vaak spelen kinderen uit verschillende klassen en zelfs uit verschillende scholen daar samen. “Noodgedwongen”, zegt schepen Gents schepen Elke Decruynaere, “omdat het aantal toezichters er beperkt is. Maar ik denk dat er toch eens goed gekeken en nagedacht moet worden over hoe we dit  op een veilige manier kunnen organiseren.”