dinsdag 21 september
18°C
31 km

Hof van beroep wraakt onderzoeksrechter Serlippens

Gewezen topman van de Optima Bank, Jeroen Piqueur, heeft zijn slag thuisgehaald. Zijn verzoek om de onderzoeksrechter te wraken die het onderzoek leidt naar de ondergang van de bank, is toegestaan.

In 2016 ging Optima Bank failliet. Piqueur werd een jaar later door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. Eind december 2019 kwam hij in afwachting van het proces vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek verliep erg traag. Nu is het bijna afgerond en de verdachten kregen inzage in het strafdossier.

Nieuwe onderzoeksrechter

Daarop diende Hans Rieder, de advocaat van Piqueur, een wrakingsverzoek in tegen onderzoeksrechter Serlippens, omdat ze volgens hem partijdig zou zijn. Hij maakt dat onder meer op uit een passage in het dossier waarin ze het heeft over  ‘de ware toedracht van de gepleegde feiten’.  Volgens het hof van beroep zijn er inderdaad redenen om te twijfelen aan de onpartijdigheid van Serlippens. Daardoor moet de onderzoeksrechter zich nu terugtrekken uit de zaak. Het aanstellen van een nieuwe onderzoeksrechter zal zo opnieuw voor vertraging zorgen.