woensdag 17 augustus
25°C
78 km

Ivago moet keuzes maken door afwezigheid personeel

De straten in Gent en Destelbergen zullen er de komende dagen mogelijk iets minder proper bijliggen dan normaal. Net als veel andere bedrijven kampt afvalintercommunale Ivago met een personeelstekort, door corona uiteraard. Bijna een vierde van het operationele team is afwezig. Om de huisvuilophaling te kunnen blijven garanderen, moeten de straten en openbare afvalkorven even wachten. 

Het coronavirus heeft ook het personeel van Ivago te pakken. Veel medewerkers blijven ziek thuis of moeten in quarantaine na een hoogrisicocontact. In het operationele team mist de afvalintercommunale bijna 25% van haar personeel. Alle taken uitvoeren is niet meer mogelijk. Ivago kiest ervoor om de recyclageparken open te houden en de huisvuilophaling vlot te laten verlopen. Activiteiten als straatvegen en sluikstorten opruimen blijven eventjes achterwege. 

Ook jij kan helpen!

Om het de mensen van Ivago wat makkelijker te maken, kan je ook zelf helpen. Door bijvoorbeeld je glasafval, papier en karton zélf naar het recyclagepark te brengen en je andere afval op een correcte manier en op tijd aan te bieden. De mensen beginnen ook iets vroeger, dus op tijd het huisvuil aanbieden is de boodschap!