donderdag 18 april
11°C
87 km

Kaprijke zet burgertraject fusie op de rails

Kaprijke en Eeklo stappen in een burgerparticipatietraject voor een eventuele fusie. Eind november besliste de gemeente Kaprijke al om zo'n traject op te starten. Het gemeentebestuur vroeg aan haar buurgemeentes of ze dat samen wilden doen. Alleen Eeklo heeft daar positief op geantwoord 

Assenede heeft haar eigen onderzoek lopen en andere buurgemeentes hebben besloten om deze legislatuur niet te fuseren. Daarom gaan alleen Kaprijke en Eeklo hun inwoners nu op dezelfde manier bevragen, op basis van een burgerpanel en een infovergadering. Door hetzelfde proces te volgen, hopen ze de kosten te drukken. Beide lokale besturen zullen het traject afzonderlijk doorlopen, maar in de organisatie neemt Kaprijke het voortouw. Ze krijgen daarbij de ondersteuning van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het feit dat de twee dat samen doen, wil nog niet zeggen dat er een fusie komt tussen Kaprijke en Eeklo.