woensdag 6 december
6°C
188 km

Knip in Wondelgem wordt aangepast

De stad Gent heeft oor voor de kritiek van de buurt en past de knip in de Vroonstallestraat in Wondelgem aan. 

Op de aanpalende Evergemsesteenweg zijn er rioleringswerken bezig. De mensen uit de buurt moeten kilometers omrijden, de handelaars klagen dat ze hun klanten verliezen. De stad plaatste een knip om het sluipverkeer te ontmoedigen. Alleen fietsers, hulpdiensten, bussen en de vuilniskar mogen nog door. Onhoudbaar volgens de buurt en die krijgt nu gelijk. De stad volgt het voorstel van de bewoners. De paaltjes komen nu aan de andere kant van het kruispunt, maar de filter aan de Schaloenstraat blijft wel behouden. Ook de zone voor plaatselijk gemotoriseerd verkeer wordt groter gemaakt.