Koen Loete ereburgemeester stad Eeklo

De 54-jarige Koen Loete mag zich voortaan ere-burgemeester van de stad Eeklo noemen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Loete is al 33 jaar gemeenteraadslid in Eeklo, waarvan hij er 24 jaar zetelde in het college van burgemeester en schepenen.

Momenteel is Koen Loete nog gemeenteraadslid in Eeklo. Loete stuurde zijn dossier in bij  de Vlaamse Regering en gisteren kwam de bevestiging. Ereburgemeester kan je worden als je de nodige dienstjaren kan aantonen in je stad of gemeente en als je een blanco strafregister hebt. De benoeming kwam bij Koen Loete aan per brief, en de ex-burgemeester is naar eigen zeggen vereerd, omdat Eeklo hem nog altijd na aan het hart ligt.