zondag 7 maart
-3°C
0 km

Kunstonderwijs protesteert tegen onderwijshervormingen

Een zestigtal leerlingen van het secundair kunstinstituut (SKI) aan de ottogracht in Gent voerde vanmiddag protest tegen de nieuwe eindtermen in het onderwijs.  Want kunst- en praktijkvakken moeten daarbij stevig inkrimpen. Voor vakken als tekenen, mode, zang, beeldhouwen of schilderen zal er heel wat minder ruimte zijn.

Het SKI was een van de vijftien scholen waar vanmiddag actie werd gevoerd. net als op andere plekken trokken leerlingen een papier zak over hun hoofd. Uitroepen als, "Ik wil kunnen schilderen!" of "Ik wil kunnen acteren!" konden plots niet meer gehoord worden.
Door de onderwijshervorming die vorige week werd goedgekeurd in het Vlaams parlement zal meer aandacht naar vakken als wiskunde en wetenschappen gaan. De echte praktijkvakken zullen inkrimpen. 
"In theorie zal het niveau van het onderwijs stijgen, maar daar zullen de technische richtingen en bij uitbreiding ook de creativiteit in onze scholen en daarbuiten onder lijden."