woensdag 14 april
8°C
0 km

Lindeboom versnelt werken Zeveneken

De heraanleg van de N70 in Zeveneken zal wellicht al eind volgend jaar afgerond zijn. Dat is een paar maanden vroeger dan verwacht. Opvallend, de reden hiervoor is de gezondheid van de lindeboom op het dorpsplein.

In september startte de heraanleg van de N70 in Zeveneken. De dorpskern krijgt een totale make-over: er komt meer groen en het hele traject wordt verkeersveiliger gemaakt. Op dit moment werkt de aannemer van Zavel tot en met het kruispunt aan de Sint-Elooistraat. Vanaf januari start de tweede fase van de werken tussen de Sint-Elooistraat en de Drongenstraat. En dat is vroeger dan verwacht.

Linde heeft vocht nodig

"We hebben daar een heel goede reden voor," zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.  "namelijk het bewaren van de historische lindeboom hier aan de kerk in Zeveneken. In de lente heeft die boom volop het vocht nodig uit de grond. Als we in de lente met de riolering zouden beginnen, moeten we bemalen en dat wil zeggen dat we het vocht uit de grond trekken om die riolering te kunnen plaatsen. Dat zou nefast zijn voor de boom." Door de tweede fase vooruit te schuiven, zullen de totale werken wellicht eind volgend jaar al afgerond zijn.