Loopgraven uit WO I ontdekt in Gavere

In voorbereiding op de aanleg van het toekomstig bedrijventerrein ‘De Meire’ in Gavere voerden de archeologen van De Logi & Hoorne in opdracht van Veneco een archeologisch onderzoek. Een slingerend patroon van loopgraven uit WO I kwam aan het licht.

In een eerste fase voerden de archeologen landschappelijke boringen uit. Er wordt dan nagegaan of er nog bewaarde bodems aanwezig zijn waarin restanten van kampementen van jagers-verzamelaars zitten. Om te weten of deze restanten de tand des tijds hebben doorstaan, ging het team archeologen de voorbije dagen proefsleuven graven. Dit zijn lange stroken van twee meter breed die een graafmachine verdiept tot net onder de ploeglaag. Met deze proefsleuven krijgen de arceologen een zicht op wat nog allemaal tussen de sleuven kan liggen.

Romeinse boerderij en loopgraven

Het grootste deel van het terrein blijkt geen sporen te bevatten, maar op het hoogst gelegen stuk van het projectgebied is dit anders. Daar vond men aanwijzingen van een Romeinse boerderij van zo’n 1800 jaar oud. Een pak recenter zijn de resten van oorlogsgeweld van ongeveer 100 jaar oud. Aan het einde van WO I werd in Gavere één van de laatste slagen gevoerd tussen de geallieerden en de Duitse bezetter. Het resultaat is een slingerend patroon van loopgraven over het terrein. Om te verhinderen dat de archeologische restanten verloren gaan, zal een verdere opgraving noodzakelijk zijn.