Maak van Gentbruggebrug geen soep!

Het nieuwe wijkmobiliteitsplan Dampoortwijk is voor veel straten duidelijk een verbetering, maar de Gentbruggebrug dreigt in de soep te draaien. Dat zegt  VSD, de Verenigde Straten Dampoortwijk.  Het comité voerde gisteren actie aan de voet van de brug.

Verenigde Straten Dampoortwijk volgt al van bij de start de plannen voor het nieuwe wijkmobiliteitsplan. De actiegroep kon zelfs een aantal eisen naar voor brengen. Nu het plan klaar is zijn er volgens de Verenigde Straten Dampoortwijk nog een aantal knelpunten die weg moeten.

Verkeersveiligheid

De buurtbewoners vrezen vooral voor de verkeersveiligheid van het Heernisplein en Gentbruggebrug. De zwakke weggebruikers komen teveel in conflict met het gemotoriseerd verkeer. Ook de sluiproutes zullen een probleem vormen, vooral langs de Gentbruggestraat, Waterkluiskaai, Wolterslaan, Krekelstraat en Engesltraat. Die zullen vaak gebruikt worden en voor verkeersproblemen zorgen.

Zone 30

De Verenigde Straten Dampoortwijk hoopt dat de politie nauw zal toezien op de snelheid. In de straten is een zone 30. Verder hopen de actievoerders op politieke moed om bij te sturen na 6 maanden als dat nodig zou zijn. Alleen zo kan er op termijn gewerkt worden aan een leefbare Dampoortwijk.