donderdag 28 september
19°C
1 km

Meer geboortes en huwelijken in Gent

Meer Gentenaars, meer geboortes en meer huwelijken, Gent ziet de cijfers in 2021 weer stijgen ten opzichte van 2020.

Er zijn meer Gentenaartjes geboren, 3291 om exact te zijn, 244 meer dan in 2020. Er waren ook opvallend minder overlijdens, 2268, dat zijn er 206 minder dan in 2020 en het laagste aantal ooit. Gent telt nu 264 676 inwoners, 1257 meer dan in 2020. Ook het aantal huwelijken steeg: 1066 koppels gaven elkaar het ja-woord. Dat zijn er meer dan in 2020, maar nog altijd minder dan de jaren voordien. En het aantal echtscheidingen ligt uitzonderlijk laag, 135 koppels ontbonden vorig jaar hun huwelijk. In 2020 waren dat er nog 384, in 2019 zelfs 492. Maar de stad verwacht dat het om een tijdelijk fenomeen gaat.