donderdag 7 december
5°C
0 km

Met bang hart terug naar school

Heel wat directies, leerkrachten en begeleiders zijn vanmorgen na de lange kerstvakantie met een bang hart de school binnengestapt. Het grote aantal coronabesmettingen zorgt voor veel onzekerheid in de scholen. Hoe groot de impact in de scholen zal zijn, weerspiegelt zich wellicht pas volgende week in de cijfers. In De Klaverdries in Drongen, wachten ze af hoe de eerste schoolweek zal verlopen.  Een leerkracht is ziek en moet zich laten testen en een zorgcoördinator zit thuis in quarantaine.