woensdag 29 maart
17°C
78 km

Moerbeke vreest voor impact Scheldevalleipark op de landbouw

De gemeente Moerbeke wil meer tekst en uitleg krijgen bij de realisatie van het nationaal park Scheldevallei. Vlaanderen wil de komende jaren extra natuurgebied bij creeeren, ondermeer op het grondgebied van Moerbeke. Vlaanderen wil daar de Moervaartvallei laten aansluiten bij het nieuwe nationaal park Scheldevallei. Maar dat zal wellicht ten koste gaan van veel landbouwgronden. En de impact op die sector is nu al heel groot, vinden ze in Moerbeke. Het gemeentebestuur vraagt een grondiger onderzoek aan bij Vlaanderen, om de impact van het nieuw te creeren natuurgebied beter in kaart te brengen.

De Moervaartvallei is een rustig open ruimte gebied dat zich uitstrekt van Stekene tot in Gent. De open weilanden en polders worden er doorkliefd met waterlopen en strakke bomenrijen. De natuur en landbouw gaan hier hand in hand, maar Vlaanderen heeft plannen met dit gebied. Het wil de Moervaartvallei laten aansluiten bij de Scheldevallei, waardoor er 1 groot nieuw natuurgebied wordt gecreerd van zo`n 10.000 hectare groot. Vanaf Zwijndrecht tot in Gent. Maar de gemeente Moerbeke stelt zich grote vragen bij de impact van het nieuwe natuurgebied. Vooral dan op de landbouwsector.

Peter De Bock (Open Vld), schepen van Land - en Tuinbouw Moerbeke: "Wij zijn een productieomgeving en een Vlaamse omgeving is van nature uit wel een producent van voedingstoffen en voedingswaren. Wij houden er wel sterk aan dat we lokaal dus kunnen blijven produceren, maar we hebben natuurlijk ook andere parameters die meespelen, dat is recreatie en sportvisserij bijvoorbeeld, In bepaalde gebieden zal dat ook niet meer mogelijk zijn, dus men spreekt hier van 10.000 hectare, waarbij er binnen 24 jaar nog een 7500 hectare anders moet ingekleurd worden en een andere herbestemming moet krijgen, dat is vrij ingrijpend voor onze omgeving ja". 

Als het nieuwe nationale park, met daarin de Scheldevallei en de Moervaartvallei, er komt, dan spreken ze eigenlijk van een nieuw natuurreservaat, en da`s de hoogst mogelijke vorm van natuur. In zo`n gebied gelden strenge regels voor de bezoekers, maar ook voor diegenen die er een eigendom bezitten, zoals een tuin of een landbouwgrond. Maar de impactstudies voor prive-eigenaars en landbouwers is niet aanwezig in het dossier, en dus blijft Moerbeke eerder terughoudend om in te tekenen in het project.