Natuurcentrum Bourgoyen krijgt naam van bezieler Jan Hublé

Natuurcentrum Jan Hublé. Dat is de nieuwe naam van het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. Hublé, een professor biologie, was de bezieler van het Gentse natuurgebied. 

Dat Gent een eigen natuurgebied heeft, is voor een groot deel te danken aan Jan Hublé (1923-2009). De professor biologie legde in 1971 een plan voor dat de basis vormde voor het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen zoals we het nu kennen. Naast professor was Hublé ook een pionier van het Belgische en internationale natuurbehoud. Hij gaf advies over en voor diverse natuurreservaten en was de eerste prof in ons land die het vak natuurbehoud onderwees.

Onnavolgbare erfenis
Door het Natuurcentrum aan de Bourgoyen naar Hublé te vernoemen, wil de stad Gent hem eren. "Jan Hublé laat een onnavolgbare erfenis na: een natuurreservaat in de stad" zegt schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit). "Zijn inzet voor de Bourgoyen-Ossemeersen heeft ons een prachtig natuurgebied opgeleverd, een trekpleister voor wandelaars en natuurliefhebbers."

De Ruigte
In Natuurcentrum Jan Hublé vind je informatie over het natuurgebied en loopt er ook een permanente tentoonstelling. Ook Natuurpunt Gent en de natuur- en milieueducatieve werking van de stad Gent vinden er onderdak. Ook die laatste krijgt trouwens een nieuwe naam: De Ruigte. "Scholen kunnen bij De Ruigte terecht voor gegidste workshops en educatief uitleenmateriaal in de Gentse groengebieden of op school", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere. "Samen met de naamsverandering werd ook een digitaal reserveringsplatform gelanceerd waarmee scholen gemakkelijker iets uit het aanbod kunnen kiezen en reserveren."