donderdag 29 september
14°C
2 km

Nieuw Gent krijgt een nieuwe school met internaat

Als alles volgens plan verloopt staat er tegen 2025 een nieuwe school met internaat op het Henri Storyplein in de wijk Nieuw Gent. De plannen zijn klaar en worden vanavond aan de buurt voorgesteld.

De nieuwe school op het Henri Storyplein zal 88 schoolplaatsen en 56 internaatplekken hebben. De school wordt gebouwd naast het park, op de plaats waar enkele oude gebouwen gesloopt zijn. Het is Freinetschool De Sassepoort-Spoor 9, een stedelijke school voor bijzonder lager onderwijs, die de gebouwen zal gebruiken.

Duurzaam gebouw met gedeelde ruimte

Voor het ontwerpen van het gebouw is rekening gehouden met de noden van de buurt en de kinderen die het gebouw zullen gebruiken. Daarom is er gekozen voor duurzame passiefbouw met warmtepompen en zonnepanelen. Er komt ook een prikkelarme afwerking en een deel van het gebouw zal ook gebruikt kunnen worden door de buurtbewoners.

Klaar tegen 2025

De bouwwerken beginnen normaal gezien in 2023 en duren tot 2025. De investering bedraagt in totaal ongeveer 10.700.000 euro. Daarbij wordt 71,5 procent van de kosten van het internaatsgebouw en 81,5 procent van het schoolgebouw gesubsidieerd door Agion, het Vlaams agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.