Nieuw leven voor voormalig recreatiedomein Kluisbos

Het voormalig recreatiedomein aan het Kluisbos in Kluisbergen wordt een natuurbelevingspark voor jong en oud. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een deel van de site, de zwembaden en de ligweide, gekocht voor 470.000 euro. Ook de villa Vogelsanck, waar voordien nog een jeugdherberg was gevestigd, zit mee in de verkoop. 't Is de bedoeling om hier een natuurlijke spelomgeving te creeren met aandacht voor de habitat van verschillende diersoorten. De sporthal en de cafetaria blijven eigendom van de gemeente Kluisbergen. Voor de cafetaria wordt een nieuwe uitbater gezocht.

Ooit was de zwem-en sportsite in het Kluisbos in Kluisbergen een florerend recreatiedomein. Het werd in 1976 geopend door wijlen koningin Fabiola en was veertig jaar lang de uitvalsbasis voor zwemplezier in de Vlaamse Ardennen. Maar in september 2016 sloot het recreatiedomein voorgoed de deuren. En zo ziet het er vandaag uit, na zeven jaar leegstand. Het Agentschap Natuur en Bos wil de site nu nieuw leven inblazen. Het kocht een deel van de site op, het deel met de zwembaden en de ligweide en ook de Villa Vogelsanck even verderop. Die zal worden gesloopt en in de plaats wordt er nieuw bosje aangeplant. Zo kan de natuur zich op deze site herstellen.

Xavier Coppens, regiobeheerder Agentschap Natuur en Bos: "De achterkant van Villa Vogelsanck grenst aan een vallei waar er een bronbeek doorloopt. Die is heel rijk aan de flora die typisch is in het voorjaar hier in de Vlaamse Ardennen, oude bosplanten zoals wij dat noemen, zoals de bosannemoon er een van is, vuursalamander komt daar ook voor. Allemaal heel typsiche fauna en flora, en die was nu wat oneigenlijk gebruikt en met het natuurherstel dat wij hier willen doen, dan kan heel die biotoop zich terug in evenwicht brengen, 

Op de plek van de zwembaden en de ligweide wordt er een volledig natuurbelevingspark ingericht, met ingezaaide bloemenweides maar ook met natuurlijke spelelementen waar kinderen en jongeren kunnen ravotten. Verwacht je niet aan de traditionele speeltuigen.

Xavier Coppens, regiobeheerder Agentschap Natuur en Bos: "Wij zoeken naar spelelmenten die attractief zijn en belevenswaardig, Dus ik bedoel kromme boomstammen, koorden, waar je iets voor moet doen om ze te beleven, en intussen, dat is dan onze taak, dat de kinderen ook iets bijleren over die vuursalamander of die vlinders en sprinkhanen die hier leven. Het moet meer zijn dan alleen maar we zijn eens naar het Kluisbos geweest voor een creme en voor een cola" 

Wanneer het nieuwe natuurbelevingspark hier klaar moet zijn, daar kunnen ze bij het Agentschap Natuur en Bos geen exacte datum op kleven. Wellicht zullen de werken zelf al twee jaar in beslag nemen.