woensdag 31 mei
23°C
83 km

Nieuwe regeling in UZ Gent: personeel kan blijven werken na pensioenleeftijd

Medewerkers van het UZ Gent kunnen voortaan ook na hun pensioenleeftijd blijven werken. Dat komt door een aanpassing in het personeelsstatuut  

Als medewerkers willen blijven werken en het ziekenhuis er ook belang bij heeft, dan kunnen ze hun pensioenleeftijd opschuiven tot maximaal 70 jaar. Ze bouwen in die periode verder hun pensioen op. Zo'n regeling is op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden om langer te blijven. Momenteel zijn er 23 personen in dienst die hun pensioenleeftijd bereikt hebben. De oudste is nu 74 jaar. En ook dat kan nu. Wie na zijn of haar 70e wil blijven, kan het pensioen combineren met een contractuele tewerkstelling tot 75 jaar. De nieuwe regeling in het UZ Gent zal jaarlijks geëvalueerd worden.