Nog tot en met zondag Van Eyck Kosmopoliet

Het Van Eyck-jaar in Gent loopt op haar laatste benen, maar in de Sint-Jacobskerk kan je nog tot zondag naar een alternatieve tentoonstelling rond het Lam Gods. De expositie Van Eyck Kosmopoliet stelt er elf kunstenaars  met een migratieachtergrond tentoon die elk een eigen interpretatie geven van het 15de eeuwse drieluik.

De statige Sint-Jacobskerk vormt het decor voor de tentoonstelling Van Eyck Kosmopoliet, een alternatieve expositie tijdens het Van Eyck-jaar in Gent. Elf kunstenaars, elk met een migratie-achtergrond, gingen er enkele maanden geleden in dialoog met het wereldberoemde Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. En het resultaat is een erg diverse tentoonstelling. Niet alleen wat de kunstdisciplines betreft, maar ook de culturele achtergrond van de kunstenaars is heel verschillend. De tentoonstelling Van Eyck Kosmopoliet toont aan dat er ook vanuit de andere geloofsgemeenschappen grote belangstelling is voor het christelijke Lam Gods. Via deze expositie willen de kunstenaars dan ook een brug bouwen naar de andere gemeenschappen.