dinsdag 16 april
9°C
101 km

Oekraïense vluchtelingen in oud-klooster Eke

Het Godshuis de Lichtervelde, beter gekend als het klooster van Eke, wordt vanaf maart wellicht een nieuwe opvangplaats voor Oekraiense vluchtelingen. De gemeente Nazareth onderhandeld momenteel nog over de huurprijs met de eigenaar van het gebouw. Het klooster van Eke zou aan zo`n Oekraiense vluchtelingen of gezinnen onderdak kunnen geven. Op het gelijkvloers zal er ook een private kinderopvang worden ingericht.

De leerlingen van de Vrije Basisschool in Eke palmen nu nog even een aantal ruimtes in dit voormalige kloostergebouw in. Maar vanaf februari verhuizen zij naar een nieuwbouw vlakbij. En dan komt het Godshuis de Lichtervelde, beter gekend als het klooster van Eke, helemaal leeg te staan. Volgens de gemeente Nazareth is dit een ideale locatie om er een groot aantal Oekraiense vluchtelingen onderdak te bieden. Nazareth geeft hierdoor gehoor aan de oproep van de Oost-Vlaamse gouverneur om in de steden en gemeenten extra opvangplaatsen te voorzien.

Danny Claeys (CD&V), burgemeester Nazareth: "Dit leegstaande gebouw wordt nu nog ingenomen door de school, Wanneer de school dit pand verlaat, dan komt dat leeg te staan en dan zouden wij dat als gemeente huren, van de Zusters kindsheid Jesu, We zijn die mogelijkheid nog aan het onderzoeken, en op het moment dat we dat huren zouden we daar twee functies aan geven, enerzijds opvangplaats voor Oekraiense vluchtelingen maar anderzijds ook een project van kinderopvang op het gelijkvloers".

Het klooster van Eke is een beschermd monument en dateert uit het eind van de negentiende eeuw. Het gebouw werd lange tijd gebruikt als woonzorgcentrum, maar alle bewoners verhuisden vorig jaar naar een nieuwbouw, waardoor het klooster van Eke leeg kwam te staan. Hier zouden twintig Oekraiense vluchtelingen of gezinnen tijdelijk kunnen wonen. En daar is bijna 1 jaar na de start van de oorlog nog altijd erg veel nood aan.