dinsdag 24 mei
19°C
0 km

Onderzoek dossier Schild en Vrienden: KI Gent zal geen stukken verwijderen

Volgens de Gentse Kamer van inbeschuldigingstelling is er sprake van een schijn van partijdigheid in het dossier van Schild en Vrienden, maar is er geen reden om stukken uit het dossier nietig te verklaren. 

De advocaat van Van Langehove, Hans Rieder, wou het onderzoek nietig verklaard zien, omdat de onderzoeksrechter volgens hem partijdig was. Intussen besliste de onderzoeksrechter in kwestie, Annemie Serlippens, zelf om zich terug te trekken uit het onderzoek. Samen met 8 andere leden van Schild en Vrienden riskeert Dries Van langenhove vervolgd te worden voor racisme en negationisme.