vrijdag 26 februari
8°C
7 km

Ongevallen tijdens werken E17 geëvalueerd

Nu de eerste fase van de werf op het viaduct van Gentbrugge voorbij is, hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse minister van Mobiliteit en de politiediensten een evaluatie gemaakt van het aantal ongevallen aan de werf.

Die cijfers tonen aan dat de meeste ongevallen in de richting van Kortrijk gebeurden in de staart van de file op de E17 ten gevolge van de wegversmallingen. In de richting van Antwerpen lag het probleem net voor de werf. De meeste ongevallen gebeurden in de piekmomenten ’s morgens en ’s avonds. En de oorzaken zijn uiteenlopend: verstrooidheid of afgeleid door tablet of gsm zijn vaak voorkomend. Maar ook de tussenafstanden worden niet altijd gerespecteerd. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij de start van de volgende fase, begin februari. Zo komen er vroeger ingrepen op de rijstroken en er komen ook extra portieken boven de weg die gevaar aanduiden.