woensdag 7 juni
25°C
37 km

Ontharding van het Paul de Smet De Naeyerpark in Gent van start

In Gent zijn de werken gestart om het Paul de Smet de Naeyerpark achter het Sint-Pietersstation te ontharden. Nu bestaat het park uit drie afzonderlijke delen, maar het is de bedoeling dat het één groot park wordt met enkele natuurlijke speeltuigen en ook hangmatten. De ontharding van het de Smet- de Naeyerpark is één van de 23 proeftuinen voor ontharding in Vlaanderen. Als alles normaal verloopt zal het park in het voorjaar klaar zijn. 

Buurt kreeg inspraak

In 2019 werd het startschot gegeven om iets te doen aan het de Smet-de Naeyerpark in Gent. De stad organiseerde toen een inspraakmoment met de buurtbewoners. Daarna werden er plannen gemaakt, en nu 3 jaar later is de schop in de grond gegaan. Dit onthardingsproject is een van de 23 proeftuinen voor ontharding die Vlaanderen mee financiert. Ook het dorp van Oostakker was zo'n proeftuin. De stad zal aan het Paul de Smet De Naeyerpark de drie versnipperde groenstroken met elkaar verbinden. En er komen natuurlijke speeltuigen en twee hangmatten. Allemaal zaken die kunnen volgens de voorschriften. Want de buurt heeft een historische waarde, en die moet behouden blijven. Maar de voordelen van ontharden zijn volgens de stad groot genoeg om door te zetten.  

Astrid De Bruycker (Vooruit), schepen van Openbaar Groen Gent: "Ik ben zelf op de Oogststoet geweest in Oostakker waar men toch op een fantastische manier gebruikt maakt van dat nieuwe groene plein, ja dat enorm veel kwaliteit heeft gewonnen. Maar evengoed heb je het Maaseikplein in het centrum van onze stad waar eigenlijk een nieuwe ontmoetingsplaats en speelplek voor kinderen gemaakt is en dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven in onze stad groter wordt."

Het is nu even op de tanden bijten voor de buurtbewoners, maar als de werken klaar zijn, krijgen zij een veel grotere en aangename openbare tuin ter beschikking. En ook daar wil Gent verder op inzetten. 

Astrid De Bruycker (Vooruit), schepen van Openbaar Groen Gent : "Niet iedereen heeft de luxe van een eigen tuin te hebben en dus is het belangrijk dat we voldoende parken hebben in elke wijk van Gent Dat daar ook voor ieder wat wils is, dat je daar rustig op een bankje kan zitten, maar evengoed picknicken of kinderen laten spelen, en dat is hoe we onze parken inrichten, maar altijd met repect voor de eigenheid van elke plek." 

Daarna is het aan de buurt en de gebruiker van het park.Hopelijk heeft die evenveel respect voor de omgeving .