woensdag 30 november
9°C
33 km

Ontslagen hoofdarts AZ Jan Palfijn legt zich niet neer bij zijn ontslag

Dokter Manu Malbrain is niet van plan om zich neer te leggen bij zijn ontslag als hoofdarts van het AZ Jan Palfijn in Gent. Hij beraadt zich over verdere acties. Dat laat hij weten via zijn advocaat.

“Mijn cliënt is verbolgen door de ontslagbeslissing. De aangifte aan het parket op 20 november jl. is immers niet door mijn cliënt gebeurd. Het was weekend en hij was niet eens van wacht. Bij de andere beslissingen rond dr. Rodenbach (schorsing en intrekking) was hij zelfs niet betrokken. Als men daadkracht van iemand verwacht, moet men daarvoor wel de kans krijgen. Hier is duidelijk de verkeerde persoon geslachtofferd. Bovendien werden zijn rechten in de ontslagprocedure geschonden. Prof Malbrain doet zijn job als hoofdarts in AZJP zeer graag en zijn beleid werd de afgelopen maanden breed gedragen door het artsenkorps. Wij kunnen dit ontslag niet aanvaarden en beraden ons over verdere acties”

De Raad van Bestuur van het AZ Jan Palfijn zette Malbrain afgelopen vrijdag aan de deur na gesprekken met de directie en de medische raad om het vertrouwen en de sereniteit binnen het ziekenhuis te herstellen.

Het bestuur bevestigde het vertrouwen in de huidige directie. Het ziekenhuis moet intern op zoek naar een nieuwe hoofdarts. En er wordt een bemiddelaar aangesteld. Die moet onder meer zorgen voor een betere samenwerking tussen de directie en de medische raad. De bemiddelaar zal de directie begeleiden in de afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De afgelopen weken was de rust in AZ Jan Palfijn ver zoek na de schorsing van internist Jan Rodenbach. De directie schorste Rodenbach na een aangifte bij de politie over een mogelijke onrechtmatige euthanasie. Maar na een solidariteitsactie van de artsen werd de schorsing ongedaan gemaakt.