woensdag 31 mei
23°C
45 km

Oost-Vlaanderen in Europese top 10 qua competiviteit

Onze provincie staat in de top 10 van de meest competitieve regio’s van Europa. Dat blijkt uit de EU Regional Competitiveness Index, een lijst die om de drie jaar wordt opgemaakt.  

Volgens ondernemersnetwerk VOKA heeft onze provincie dat in eerste instantie te danken aan een uitstekende score op vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling en de kwaliteit van onze onderwijs- en kennisinstellingen. Daarnaast heeft Oost-Vlaanderen ook een sterke arbeidsmarkt. Oost-Vlaanderen heeft de laagste werkloosheidsgraad van het land. Meer zelfs, er is een arbeidskrapte. Oost-Vlaamse bedrijven hebben het moeilijk om de juiste krachten te vinden. Hoedanook, de plaats in de top 10 maakt van onze provincie een trekpleister voor nieuwe bedrijven.