Opening gerechtelijk jaar Gent

Naar jaarlijkse traditie bij de start van het nieuwe gerechtelijk jaar houdt de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent een plechtige openingsvergadering.

In de Pacificatiezaal in het Gentse stadhuis komen advocaten en magistraten van alle Gentse rechtbanken samen, net als de korpschefs, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de minister van Justitie. De Vlaamse Conferentie wil daarmee het groepsgevoel aan de balie in Gent bevorderen, met dit jaar aandacht voor het ondernemerschap naast de advocatuur. Openingsredenaar Meester Serge Van Eeghem had het onderandere over het welzijn van de advocaat. Dat is bedreigd door de stresserende job.