zaterdag 23 september
17°C
10 km

Opnieuw problemen bij het schoolvervoer bijzonder onderwijs

Om halfzeven 's morgens de bus op om net op tijd op school te zijn. Het is een dagelijkse realiteit voor heel wat leerlingen van Campus Impuls in Oostakker, een school voor jongeren met autisme. Sinds dit schooljaar hebben ze nog minder busvervoer terwijl het aantal leerlingen dat met de bus naar school komt, gestegen is. Minstens dertig leerlingen zijn dagelijks vier uur onderweg.

Urenlange busritten voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Het blijft een probleem. Ook voor de leerlingen van Campus Impuls in Oostakker. Daar zitten zo'n 360 leerlingen met een autismespectumstoornis. Tot vorig schooljaar konden ze rekenen op taxidiensten om het bustekort op te vangen maar die zijn sinds dit jaar weer afgeschaft. Nochtans heeft de school er 35 extra leerlingen bij die om busvervoer vragen. 

Marijke Eeckhout, directeur GO! Campus Impuls: "Wij moeten dus een aanvraag doen bij het departement Onderwijs of een leerling op de bus mag of niet. Zij geven dan toestemming, die toestemming geven wij aan De Lijn en zij bepalen dan welke ritten op welke manier georganiseerd worden. Dus wij hebben daar weinig of geen inspraak in. Maar wij worden wel dagelijks geconfronteerd met klachten van ouders, zelfs ook busbegeleiders die zeggen, mevrouw het is echt niet te doen. En wij zijn zo wat radeloos op dit moment". 

Veel leerlingen komen van heel ver zoals Kortrijk en Ronse. Zij zijn dus makkelijk vier uur per dag onderweg van en naar school. Bij de start van het schooljaar klonk het bij De Lijn dat het de bedoeling zou zijn dat alle leerlingen minder dan 90 minuten op de bus zitten. Maar nidat lukt niet , klinkt het bij Campus Impuls. Ook de belofte van Vlaams minsiter Weyts dat geen enkele leerling voor 7u de bus op moet, wordt niet nageleefd. Volgens Vlaams minster voor Mobiliteit Lydia Peters is het gewoon openbaar vervoer een oplossing maar ook dat is voor veel leerlingen geen optie. De school benadrukt wel dat De Lijn echt wel oplossingen wil zoeken voor de school, maar de middelen schieten tekort. Daarbij zijn er in Gent al heel wat ritten geschrapt wegens personeelstekort. De rittenschema's worden in oktober herzien. De school hoopt dat er in november beterschap komt.