donderdag 8 december
3°C
58 km

Opvallend veel studenten onder vrijwilligers vaccinatiecentrum

Wie in Flanders Expo in Gent om zijn coronavaccin moet, zal het wel merken: Een groot deel van de vrijwilligers is nog erg jong. Met een goeie 750 zijn ze, de studenten die meehelpen als algemeen vrijwilliger. Daarnaast zijn er ook studenten die op de medische diensten helpen als vrijwilliger, voor hen maakt het deel uit van een stage. 

Via de facebookpagina Helpen@vaccinatiecentrum worden studenten geronseld om als vrijwilliger te komen werken in het vaccinatiecentrum in Gent. Het is een samenwerking tussen een 50-tal Gentse studentenverenigingen. Zo'n 750 studenten werken intussen als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. Hun taken bestaan onder meer uit rolstoelen duwen, bezoekers de weg wijzen en de parking regelen.

Medisch geschoold
Daarnaast zijn er ook nog studenten die medische hulp bieden, zoals het coronavaccin toedienen. Dat zijn meestal studenten verpleegkunde of geneeskunde. Bij hen maakt het deel uit van hun stage. Ze zijn goed voor ongeveer 25% van alle medisch geschoolde vrijwilligers. Het zorgt voor een leuke mix van jong en oud, zeggen de studenten en de andere vrijwilligers.