Opvangcentrum Reno in lockdown

De Renoboot aan de Rigakaai in Gent is hermetisch afgesloten.  Bij 14 van de 220 bewoners is corona vastgesteld.  Iedereen moet tijdelijk op zijn kamer blijven.

Vorige week werden enkele bewoners van de Reno ziek. Sommigen vertoonden symptomen van corona. Er werd getest met sneltests en daaruit bleek dat 14 bewoners besmet waren met het virus. Er werd beslist om een volledige lockdown van 14 dagen te doen. Iedereen blijft op de kamer en ook de kinderen blijven op het terrein rond de boot. Over 14 dagen komen er nieuwe tests en zal beslist worden of de lockdown wordt opgeheven.