maandag 8 augustus
26°C
86 km

Oud-burgemeester wil burgerpanel in Kaprijke

Oud burgemeester Filip Gijssels van Kaprijke zal vanavond tijdens de gemeenteraad een voorstel indienen om een burgerpanel op te richten in Kaprijke. Hij vindt dat zo'n panel nodig is om de bevolking te raadplegen over eventuele fusieplannen met andere steden of gemeenten. Want sinds de goedkeuring voor een onderzoek naar een fusie in oktober... blijft het stil. 

Filip Gijssels en zijn partij Samen willen een burgerpanel met 17  inwoners. Dat is hetzelfde aantal mensen als in de gemeenteraad. Die 17 leden zouden hun mening mogen geven bij de eventuele fusieplannen van de gemeente Kaprijke. Dat is althans het voorstel dat Gijssels vanavond zal voorleggen aan de gemeenteraad . In oktober ging de gemeenteraad  akkoord om verkennende gesprekken aan te gaan met verschillende gemeenten. Ook de stem van de burger zou gehoord worden. Maar daar is voorlopig niet niets van gehoord. 

Filip Gijssels (Samen) – gemeenteraadslid Kaprijke: "Onze vrees is natuurlijk dat zo een belangrijke zaak voor onze gemeente bedisselt zou worden achter de schermen. En dat men dan nadien als alles reeds beslist is eventjes de menig zou vragen van de bevolking. Dat lijkt ons schijninspraak, dus wat wij willen is dat in alle openheid, in alle objectiviteit wordt besproken en voorgelegd".

Vraag is of de meerderheid het voorstel van de voormalige burgemeester zal volgen.