vrijdag 14 juni
19°C
34 km

Oude rijkswachtkazerne in januari tegen de vlakte

Volgende week gaan de voorbereidende werken voor de sloop van de oude rijkswachtkazerne in Eeklo van start. De stad wil daar in de Kaaistraat een buurtparking aanleggen voor 60 auto's 

De oude rijkswachtsite staat al heel wat jaren leeg. De stad kocht de site voor één symbolische euro van de Regie der gebouwen. In ruil moet Eeklo wel instaan voor de sanering van de site en de communicatietoren laten staan. En nu zijn er dus ook concrete plannen. Het is de bedoeling dat de kazerne in janari tegen de grond gaat en plaats maakt voor een buurtparking met veel groen. Als die er ligt zal ook de Kaaistraat worden aangepakt.