Oudenaarde gaat wateroverlast aanpakken

De stad Oudenaarde heeft het gehad met de wateroverlast. Het bestuur gaf aan Aquafin de opdracht om een "plan hemelwater" op te maken. Dat plan moet in kaart brengen waar zich de grootste problemen voordoen en hoe Oudenaarde die moet aanpakken. 

Wie in Oudenaarde in de buurt van de Maarkebeek woont weet waarover dit gaat. Over natte voeten in de tuin en soms ook in huis. Veel plaatsen in Oudenaarde zijn zeer watergevoelig en hebben bij een langere periode van slecht weer last van wateroverlast. Daar wil de stad Oudenaarde nu iets aan doen. Het stadsbestuur roept de hulp in van Aquafin. 

Slim met water

Schepen van openbare werken John Adam (Open Vld) : “Als we weten hoe het hemelwater zich gedraagt en welke interacties er zijn met het oppervlaktewater en de riolering, dan kunnen we gericht een aantal maatregelen uitvoeren. Daarom laten we door Aquafin een visie opmaken voor een integrale aanpak van de water- en droogteproblemen in Oudenaarde.”

Er zal maximaal worden ingezet op infiltratie in de bodem. Waar dat niet mogelijk is, wordt gekeken waar het water tijdelijk kan gebufferd worden en pas in laatste instantie zal het vertraagd afgevoerd worden naar een waterloop. Voor de Maarkebeek wordt uiteraard ook het bestaande riviercontract meegenomen in de studie. Daar komen binnenkort al de eerste werken om de kolkende beek te temmen.  Met de opmaak van een hemelwater- en droogteplan wil Oudenaarde een belangrijke stap zetten richting een klimaatbestendige toekomst.