Oudenaarde staat open voor detentiehuis

Oudenaarde en Gent zijn bereid om in hun stad een detentiehuis op te richten. Dat is een huis waar gedetineerden samenleven in een minder streng regime dan de gevangenis, om hen optimaal voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij.

De gevangenis van Oudenaarde is al 100 jaar oud. En ook daar kampen ze, net als in de rest van het land, met overbevolking. Met die detentiehuizen wil minister van Justitie Van Quickenborne de overbevolking in de gevangenissen aanpakken. Op welke locatie de detentiehuizen in Oudenaarde en Gent zouden komen, is nog niet duidelijk.

Open samenleven
In Nederland bestaan al verschillende detentiehuizen. Ook bij ons spelen ze nu met het idee om werk te maken van detentiehuizen. Burgemeester van Oudenaarde, Marnic De Meulemeester: "Het is de bedoeling dat ze samenleven, gesloten natuurlijk, maar ook voor een stuk open. Met de nodige veiligheidsmaatregelen, maar dat het toch een totaal ander gegeven is dan tussen de gevangenismuren te leven."

Nog niets officieel
Zo'n detentiehuis moet de stap van de gevangenis terug naar de maatschappij kleiner maken. Toen de vraag van minister van Quickenborne naar locaties kwam, vond Oudenaarde het maar logisch om zich kandidaat te stellen. "Wij hebben onze interesse laten blijken, laat het duidelijk zijn dat er nog niets officieel is," aldus De Meulemeester.

Delicaat dossier
Welke locaties Oudenaarde voor ogen heeft, wil De Meulemeester nog niet zeggen. Hij beseft dat het een delicatie kwestie is, zeker voor de inwoners van z'n stad. Of de detentiehuizen er effectief komen en waar precies, weten we wellicht eind dit jaar.