vrijdag 14 juni
19°C
56 km

Pandemisten zien loopplankhuis zitten. Maar ...

De idee om van het Pand in Gent een “loopplankhuis” te maken kan rekenen op sympathie van de Pandemisten. De krakers willen wel dat de site ook een publieke functie krijgt en vrezen de langetermijnvisie voor het gebouw.   

De Pandemisten verzetten zich tegen de verkoop van de leegstaande gebouwen in het Pand. Woningent wil die van de hand doen omdat ze gerestaureerd moeten worden. Een operatie die teveel geld zou kosten. De Pandemisten willen af van die kortetermijnvisie. Zij willen de site in publieke handen krijgen. De pandhuisjes zijn volgens de krakers te mooi om te verdwijnen.

Loopplankhuis

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil op verschillende plaatsen in het land een nieuw detentieproject uittesten. Jonge daders tussen 18 en 25 jaar zouden niet naar de gevangenis moeten, maar wel naar een soort detentiehuis. Daar zouden leefgroepen georganiseerd worden. De stad Gent kreeg de vraag van de minister om na te denken over een eventuele locatie in Gent. De stad ziet de lege huisjes in het Caermersklooster als een mogelijk alternatief. Het zou de gebouwen meteen een sociale invulling geven. De stad moet het voorstel wel nog voorleggen aan de provincie en Woningent, de eigenaars van de gebouwen.  

Graag ook een publieke functie

De Pandemisten zijn niet tegen zo’n Loopplankhuis. Ze vrezen wel voor de toekomst van het Pand na die plannen. Wat als het project na enkele jaren uitdooft? Komt de toekomst van de site dan weer in het gedrang? Ze willen daarom dat er ook een publieke functie verschijnt in het Pand.