zaterdag 2 maart
10°C
8 km

Politiezones Brakel en Vlaamse Ardennen fuseren

De politiezones Vlaamse Ardennen en Brakel smelten samen. De fusie moet de werking tussen de zones efficiënter maken.

De gesprekken voor een fusie tussen de politiezones zijn al sinds 2020 aan de gang. Afgelopen vrijdag 1 december kwamen de partners dan uiteindelijk tot een akkoord. De fusie tussen de zones moet ervoor zorgen dat de 200 personeelsleden meer tijd hebben om zich bij te scholen.  De schaalvergroting van de fusie zorgt ervoor dat diensten kunnen samenkomen. Het politiepersoneel staat voor heel wat uitdagingen en daarvoor zijn gespecialiseerde mensen nodig, bijvoorbeeld om cybercriminaliteit aan te pakken. De fusie zorgt niet meteen voor meer blauw op straat, maar wel voor beter opgeleide agenten. Dat moet het veiligheidsgevoel bij de burger verhogen. 

Ronse sluit niet aan

Opvallend is wel dat Ronse niet aansluit bij de politiefusie in de Vlaamse Ardennen. Nochtans waren ze wel betrokken bij de gesprekken. Ze haakten uiteindelijk af omdat de andere burgemeesters niet ingingen op de eisen van Ronse. Maar daarmee is de kous nog niet af voor de stad. Ronse zet de deur open voor andere fusiegesprekken.