Positief advies voor alternatief Gravensteen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid heeft de alternatieve voorstellen voor het Gravensteen bekeken. Eén van die plannen kreeg zelfs een positief advies van het Agentschap.

Het is vooral het ontwerpvoorstel “Rond de Lieve”, dat zowel Wijs Gravensteen als SOS Gravensteen indienden, dat een mooie beoordeling kreeg. Dat voorstel vertrekt vanuit het maximale behoud van de site met zo weinig mogelijk boven- of ondergrondse ingrepen aan het Gravensteen. Daardoor blijft ook de groene ruimte gevrijwaard. Ook INTER, het expertisecentrum voor toegankelijkheid is positief over het voorstel. Het is nu aan de stad om te kiezen voor het eigen plan of dat van de actiegroepen.