Provincie en partners investeren in nieuw onthaalgebouw aan de Zonneberg

De provincie Oost-Vlaanderen wil het educatief centrum, Fabriek Energiek aan de Zonneberg in Zelzate, grondig vernieuwen.

De kantoorcontainers waar nu workshops zijn, worden vervangen door een multifunctioneel en circulair bezoekerscentrum. Scholen en groepen kunnen hier terecht om talrijke experimenten uit te voeren die met duurzame energie te maken hebben.

Fabriek Energiek 2.0
Het nieuwe bezoekerscentrum van Fabriek Energiek, zou er ten laatste tegen 2024 moeten staan. "We willen naar een Fabriek Energiek 2.0", zegt Riet Gillis (Groen), gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Energie. "Waar we jongeren kunnen uitnodigen, maar ook bedrijven en studenten. En daar was het veel te klein voor. Het wordt ook een gebouw dat beantwoordt aan de doelstellingen energieneutraal, duurzaam en circulair."