woensdag 21 februari
10°C
130 km

Provincie geeft klimaatgezond tuinadvies

De provincie wil de Oost-Vlaamse tuinen inzetten in de strijd tegen de klimaatverandering en lanceert daarom het project ‘Klimaatgezonde tuin’. Een tuincoach komt de burgers advies geven over hoe ze hun tuin kunnen vergroenen en ontharden.

Hitte, droogte, wateroverlast, verlies aan biodiversiteit … Het zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering, maar daar kunnen we ook in onze eigen tuin iets aan doen. “Door de woonomgeving waterdoorlatend in te richten en met inheems groen te beplanten, kunnen burgers actief meewerken om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen”, zegt de provincie.

Tuinadvies op maat
16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten doen mee aan het proefproject ‘Klimaatgezonde tuin’. Wie wil, krijgt het bezoek van een tuincoach. Die bekijkt hoe je tuin meer leven kan bevatten, met plaats voor inheems groen en ruimte voor regenwater om in de bodem te infiltreren.

Elke gemeente anders
Omdat niet alle gemeenten met dezelfde problemen kampen, is het aan het lokale bestuur om eigen accenten te leggen. De stad Gent verbiedt bijvoorbeeld verhardingen in de nieuwe verkaveling Ombeekhof in Sint-Amandsberg. “Zo werken we samen aan een groenere, levendige buurt. Want bomen en planten maken een buurt aantrekkelijk en beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast”, zegt Gents schepen van Klimaat Tine Heyse.