woensdag 5 oktober
20°C
75 km

Provincie Oost-Vlaanderen presenteert actieplan tegen waterschaarste

De provincieraad heeft het eerste Oost-Vlaamse actieplan tegen waterschaarste goedgekeurd. In dat plan staan verschillende initiatieven die de droogte in onze provincie moeten aanpakken. 

De voorbije jaren kampte onze provincie al verschillende keren met droogte. Tijdens de zomermaanden viel te weinig regen om de reservoirs te vullen. En dat zorgde voor ondermeer captatieverboden op verschillende rivieren en waterlopen zegt Leentje Grillaert (CD&V), de gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid :"Het is onze ambitie om de provincie weerbaar te maken tegen de droge periodes waarmee we in de toekomst ongetwijfeld nog vaker geconfronteerd zullen worden. Als provinciebestuur combineren we een grondige terreinkennis met heel wat expertise. Dat maakt ons bestuur bijzonder goed geplaatst om zelf actie te ondernemen. We ondersteunen ook lokale besturen en helpen sectoren bij hun zoektocht naar een slimmer watergebruik.”

4 grote krachtlijnen 

In het plan staan vier grote krachtlijnen. Vooreerst moet het water beter kunnen infiltreren. Dat kan door extra in te zetten op drainage. De provincie wil ook werk maken van “natte” natuurgebieden om het regenwater tijd en ruimte te geven om in te dringen in de grond. Er zal ook gekeken worden naar een vertraagde afvoer van het water via stuwen en pompen (foto). Als vierde en laatste punt is er aandacht voor “slim” watergebruik. Sproeien en toiletten doorspoelen met drinkwater is onzorgvuldig waterverbruik voor de provincie. Ook daar moet op gewerkt worden. 

Meten is weten

De provincie zal ook een meetnetwerk uitrollen dat de waterpeilen van de Oost-Vlaamse beken continu opvolgt. En er komen experimenten voor alternatieve waterbronnen. Zo wordt onderzocht of een deel van het water in de overstromingsgebieden kan ingezet worden als publieke waterreserve.