donderdag 18 april
11°C
60 km

Rechtbank kent AVS een beschermingsperiode van 5 maanden toe

Deze namiddag sprak de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent zich uit over door AVS VZW ingediende verzoekschrift tot het bekomen van een procedure gerechtelijke reorganisatie en de toekenning van een beschermingsperiode.

De rechtbank oordeelde dat het verzoek ontvankelijk en gegrond is en kende aan AVS een beschermingsperiode van 5 maanden toe t.e.m. 24 juni 2023. Het vonnis dat de procedure open verklaart, zal binnen de 5 dagen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad zodat iedereen hier kennis van kan nemen. De advocaten van AVS zullen binnen de 8 dagen alle schuldeisers van AVS VZW persoonlijk aanschrijven om hen op de hoogte te brengen van de procedure en hun positie binnen de gerechtelijke reorganisatie. We zullen hen vragen om hun schuldvordering definitief te begroten zodat hier rekening mee kan worden gehouden binnen de procedure gerechtelijke reorganisatie.

Vervolgens zullen de advocaten de toegekende beschermingsperiode benutten om een reorganisatieplan uit te werken dat erop gericht zal zijn om de continuïteit van AVS VZW concreet te verzekeren. Dit plan zal uiterlijk op 23 mei 2023 overgemaakt worden aan alle schuldeisers en aan de rechtbank, waarna het plan op de zitting van 13 juni 2023 gestemd zal worden. 

Indien de stemming positief is, zal de rechtbank het bereikte collectieve akkoord binnen een termijn van 15 dagen na de stemmingszitting bekrachtigen, waarna de uitvoering van het plan kan starten.