donderdag 2 februari
9°C
45 km

Reumamedicatie werkt dan toch niet tegen Covid-19

Tijdens de eerste coronagolf ontstond bij heel wat wetenschappers het geloof dat reumamedicatie ook kon helpen bij een coronabesmetting. Maar een studie, gecoördineerd door het UZ Gent, toont nu aan dat reumamedicatie geen enkel positief effect heeft op de genezing, de duur van de ziekenhuisopname of de overlevingskans.

Aan de studie namen 342 gehospitaliseerde coronapatiënten deel, verspreid over 16 Belgische ziekenhuizen. Zij kregen naast de standaardbehandeling ook reumamedicatie en hun vooruitgang werd vergeleken met die van 76 andere patiënten die enkel de standaardbehandeling kregen. Longarts Bart Lambrecht: "De behandeling had geen enkel effect op de snelheid waarmee ze beter werden, zelfs niet bij de meest zieke patiënten. Ze werden even vaak opgenomen op de afdeling Intensieve zorg, bleven even lang afhankelijk van zuurstof en kunstmatige beademing, en hun overlevingskans verbeterde niet."