zondag 5 februari
8°C
0 km

Rond Ronse zet stap vooruit

Er is een doorbraak in het dossier van de doortrekking van de N60 in Ronse. De Vlaamse regering heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de doortrekking van die N60 voorlopig vastgelegd. En binnenkort start het openbaar onderzoek. 

Het plan voorziet in een tracé aan de westzijde van Ronse. Er moet een boortunnel komen onder de Schavaart en het Hotondbos. Het tracé kwam er na heel wat overleg met alle betrokken partijen. Einddoel is om het centrum van Ronse te ontlasten van vrachtverkeer. Wie dat wenst kan vanaf 21 februari de plannen inkijken. Het openbaar onderzoek loopt 60 dagen. Tegen de zomer wordt er dan een definitieve beslissing verwacht.