Ronse discussieert (nog maar eens) over taalfaciliteiten

De stad Ronse moet zich aan de taalfaciliteiten houden. Dat heeft minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gezegd. Ronse is een faciliteitenstad en dat betekent dat ze ook in het Frans moeten communiceren als de burgers daar om vragen. Volgens de beweging Ronse Bilingue houdt de stad zich niet aan de taalwetgeving. 

De beweging Ronse Bilingue diende al 20 klachten in bij de Taalcommissie, onder meer over de straatnaamborden en de communicatie in het straatbeeld, maar de stad legde die klachten gewoon naast zich neer. Ronse Bilingue richtte zich dan maar tot minister Bart Somers. En die geeft hen gelijk. "Dit is heel duidelijk, de wet is er voor iedereen", zegt Erik Van Der Eedt, politiek adviseur Ronse Bilingue. "De wet is de wet. Het stadsbestuur legt de wet gewoon naast zich neer en leeft die gewoon niet na."

"Ronse is een Vlaamse stad"
Volgens burgemeester Luc Dupont (CD&V) houdt Ronse zich wel de regels van een faciliteitenstad. "Men vergeet altijd dat Ronse een Vlaamse stad is, weliswaar met faciliteiten voor Franstaligen" zegt Dupont. "Maar dat betekent niet tweetaligheid. We zijn een Vlaamse stad en de communciatie gebeurt officieel in het Nederlands. Diegene die een vertaling willen of in het Frans te woord willen gestaan worden, geen probleem." 

"Procedure opgestart tegen Belgische staat"
Er is al vaak discussie geweest rond de taalfaciliteiten in Ronse. Volgens de actiegroep 'Ontgrendel Ronse' zou het veel gemakkelijker zijn als de taalfaciliteiten afgeschaft worden. Een idee waar ook het stadsbestuur achter staat. "We hebben een motie gestemd voor de afschaffing, alleen ligt het niet in onze handen", zegt Dupont nog. "Dat moet federaal beslist worden, maar men is dat niet meteen van plan. Vandaar dat we we ook een procedure zijn opgestart tegen de Belgische staat zodanig dat die regeling wordt voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof, omdat we als faciliteitenstad gediscrimineerd worden ten opzichte van andere steden."