Spoorwegpolitie controleert op spoorlopen

De herfstvakantie begint vandaag en de start van zo'n vrije periode is het moment waarop heel wat schoolgaande jeugd uitgelaten en vrolijk is. Volgens de spoorwegpolitie ook het moment waarop spoorweglopers actief zijn. Enthousiaste jongeren die nog vlug de overweg oversteken als het geluidssignaal al te horen is. Om dat tegen te gaan was er vanmorgen vroeg een controle in Beervelde. 

Om kwart voor acht vanmorgen stelt de spoorwegpolitie zich verdoken op aan de spoorwegovergang in Beervelde. Net buiten de stad zijn er meer overwegen en is ook de sociale controle minder. De spoorwegpolitie hoopt hier voetgangers, fietsers of  automobilisten te betrappen die nog vlug oversteken als de bel al rinkelt.

Marc Vervaenen , directeur operatie Spoorwegpolitie : "Meestal doen die inbreuken zich voor in een landelijke omgeving, vandaar dat wij onze controles gaan richten op de hotspots. Dat zijn de plaatsen die uit onze beeldvorming blijken, waar we dus het meest van die overtredingen zich voordoen".

Er worden, op een paar kleine inbreuken na, geen spoorlopers betrapt tijdens de controle. Wie het toch zou gedaan hebben kon zich aan boete verwachten van minstens 150 euro. Zo worden er op jaarbasis gemiddeld 200 inbreuken vastgesteld, en helaas komt niet iedereen er met de schrik van af.

Marc Vervaenen, directeur operatie Spoorwegpolitie: "Wij hebben ongeveer een 10 tal dodelijke overlijdens. Dodelijks slachtoffers, dat betekent drama’s ook. Niet alleen integriteit eigen fysieke maar ook familie. Daarnaast hebben een materieel aspect, dat betekent de spoorweginfrastructuur die gehavend wordt. De auto’s die betrokken zijn in die ongevallen. En tenslotte ook de vertragingen, vaak worden die vergeten. Duizenden uren vertragingen brengt dat met zich mee".