vrijdag 1 december
0°C
93 km

Stad Deinze keurt vergunning bouwproject niet goed

Het stadsbestuur van Deinze heeft de vergunningsaanvraag voor het woon- en winkelproject op de site Pericles langs de Gentsesteenweg geweigerd.

Volgens de stad zijn er teveel afwijkingen op het algemeen bouwreglement van de stad. Het nieuwe bouwproject zorgt al een tijdje voor ongerustheid bij veel buurtbewoners. En volgens oppositie-partij N-VA Deinze zou de bestaande verkeersdrukte in de buurt alleen maar groter worden. Het stadsbestuur van Deinze sprak zich deze week uit over de vergunningsaanvraag en besliste om het project te weigeren. Aangezien er geen bouwvergunning werd afgeleverd, werd de ontsluiting van de site niet verder bekeken.

De projectontwikkelaar zal nu opnieuw aan tafel moeten zitten om een nieuwe aanvraag in te dienen.