woensdag 6 december
6°C
117 km

Stad Gent gaat studentenkotenproblematiek aanpakken

Gent studentenstad, 't is er fijn studeren, maar wonen gaat wat moeizamer. Op twintig jaar tijd kwamen er in Gent zo'n 34 000 studenten bij, ze zijn vandaag met ruim 80 000. Een kot vinden, is geen makkelijke opdracht.

In diezelfde tijdspanne van 20 jaar steeg het aantal studentenkamers maar met een luttele 4000. Gevolg? Er is een groot tekort aan koten, kamers of studio's en de huurprijzen blijven maar stijgen. Voor de 45 000 kotstudenten een moeilijke zoektocht dus. En daar wil de stad wat aan doen.

Bemiddelen
De stad, die zelf geen studentenvoorzieningen heeft of bouwt, wil daarom als bemiddelaar gaan optreden en meer regels vastleggen. Door samen te werken met de hogescholen, universiteit en ontwikkelaars, hoopt de stad dat er meer en betere studentenkoten komen. Want er zijn zeker 10 000 koten te kort.

Impact op gezinnen
Het plan is van groot belang vindt schepen Heyse, want de studentenkotenproblematiek heeft ook een grote impact op gezinnen in de stad. Maar liefst 3700 'gewone' appartementen en huizen worden namelijk bewoond door studenten, en dat is niet de bedoeling. Het actieplan voor meer en betere studentenhuisvesting in Gent bestaat uit verschillende speerpunten en eventuele nieuwe regels, maar er moet nog veel worden onderzocht en uitgewerkt. Een werk van lange adem dus.