donderdag 15 april
9°C
29 km

Start werken die overstroming Maarkebeek moeten voorkomen

In de Berchemstraat in Oudenaarde zijn een reeks werken gestart die de komende de maanden voor wat verkeersoverlast kunnen zorgen. Eén van de belangrijkste ingrepen is de aanpak van de Maarkebeek die onder de weg doorstroomt.

De hele beek zal verbreed worden en er komen enkele wachtbekkens die ervoor moeten zorgen dat er vooral in Leupegem geen wateroverlast meer zal zijn. "Kort gezegd gaan we hier een groot winterbed aanleggen, het omgrenzingsprofiel van de waterloop verdubbelen, zodanig dat het veel gemakkelijker is om het regenwater dat afstroomt van bovenaf zacht richting de Schelde te laten en daardoor de druk af te nemen van de huizen." zegt Ivo Terrens van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Daarvoor moet de weg opengebroken worden en moet de koker van de Maarkebeek onder de weg met drie meter verbreed worden."

Burgemeester is hoopvol

Marnic De Meulemeester, de burgemeester van Oudenaarde, is hoopvol. "Wij hopen dat dit veel gaat uithalen en dat onze mensen in Leupegem in de toekomst gerust mogen zijn."